Wolontariusze Fundacji Pramerica – pracownicy i współpracownicy Pramerica Życie wcielili się w rolę nauczycieli, by przeprowadzić lekcje w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach programu „Otwarta Firma”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wolontariusze przeprowadzali lekcje na temat ubezpieczeń w szkołach ponadgimnazjalnych w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i Krakowie. Podczas zajęć uczniowie poznali historię ubezpieczeń, obszary życia, które są przez nie chronione oraz podstawowe pojęcia i zasady ich działania.

To było niezwykle cenne doświadczenie, które pokazało, że możemy wiele uczynić, by wzmocnić świadomość finansową młodych ludzi. Dobre przygotowanie wpływa bowiem na decyzje osób, które wkraczają w dorosłość i pewniej oraz bardziej świadomie czerpią z możliwości jakie oferuje rynek finansowy. Cieszymy się, że wraz z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości możemy realizować inicjatywy edukacyjne, które niosą wartość zarówno młodym ludziom, jak i całej branży finansowej – komentuje Małgorzata Morańska, prezes zarządu Fundacji Pramerica.

Program „Otwarta Firma” ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i kształtowanie aktywnej postawy uczniów poprzez ciekawe zajęcia organizowane we współpracy z przedstawicielami lokalnych firm i instytucji. Program realizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie całego kraju. Do ostatniej edycji programu przystąpiło blisko 3000 firm i instytucji.

Czytaj więcej
image-title

Ponad 800 książek, 3 olbrzymie kartony gier, kilkadziesiąt opakowań puzzli i…. niezliczone uśmiechy podopiecznych z domów dziecka – oto podsumowanie akcji Fundacji Pramerica „Podziel się książką”.

Do Domu dla Dzieci w Mrągowie, gdzie przebywają dzieci w wieku od 7 do 21 lat wysłaliśmy aż 7 kartonów pełnych książek. Z kolei Dom dla Małych Dzieci w Chełmie, gdzie głównie przebywają maluszki, otrzymał od nas 11 kartonów wypełnionych po brzegi książkami, puzzlami i grami dla najmłodszych.
Niektórzy nasi wolontariusze zebrali książki i gry dla innych Domów Dziecka, które odwiedzili w ramach innej naszej inicjatywy – Dnia Wolontariusza. Dzięki temu naszą akcją objęliśmy jeszcze więcej placówek, a w sumie zebraliśmy ponad 800 książek i gier planszowych.

Dzieciństwo podopiecznych domów dziecka  jest dalekie od beztroskiej zabawy i bajkowych wspomnień. Ale dzięki otwartości i chęci dzielenia się naszych wolontariuszy, dajemy tym dzieciom nie tylko szansę na rozwinięcie w nich zamiłowania do literatury, ale także pokazujemy, że świat jest pełen dobra i ludzi, którzy chętnie im pomogą. Serdecznie dziękujemy wszystkim za hojność i szlachetność na rzecz dzieci, które los szczególnie doświadczył – dodaje Małgorzata Morańska, Prezes Zarządu Fundacji Pramerica.

Czytaj więcej
image-title

Fundacja Pramerica oraz Pramerica Życie zorganizowały Dzień Wolontariusza, podczas którego ponad 280 osób: pracowników, współpracowników i ich rodziny pomagało w domach dziecka, świetlicach środowiskowych, hospicjach i innych placówkach na terenie Polski. Ponad 280 osób odwiedziło 11 placówek opiekuńczych i wychowawczych położnych w różnych miejscowościach, by pomóc tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Współpracownicy, pracownicy, a także ich rodziny i przyjaciele zamienili się w tym dniu malarzy, ogrodników, animatorów, kucharzy, majsterkowiczów.

 
Dzień Wolontariusza to wyjątkowy czas, w którym wszyscy skupiamy uwagę na tych, których los doświadczył. Naszą pracą chcemy im pokazać, że świat jest pełen dobra i ludzi, którzy bezinteresownie pomagają. Zaangażowanie wolontariuszy polega na remontowaniu sal, odnawianiu placów zabaw, porządkowaniu ogrodów, a także beztroskiej zabawie z dziećmi przebywającymi w odwiedzanych przez nas placówkach  – mówi Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie.

Dzień Wolontariusza to także okazja do tego, by poznać wyzwania i problemy, z jakimi zmagają się podopieczni placówek, które odwiedzają wolontariusze, wesprzeć ich i umocnić w nich wiarę w dobro. 
W tym roku firma odwiedziła: Dom Dziecka w Równem, Poradnię Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Krakowie, Lubelskie Hospicjum Małego Księcia, Dom Dziecka w Porszewicach, Dom Dziecka w Olsztynie, Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie, Dom Dziecka w Kórniku, Dom dla Chorych Bezdomnych Betlejem w Warszawie, Stowarzyszenie Świętego Celestyna w Mikoszowie, Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Czytaj więcej

Fundacja Pramerica wsparła Stowarzyszenie Lekarze Nadziei prowadzące przychodnię dla osób bezdomnych. Stowarzyszenie zrzesza wolontariuszy ze służb medycznych, którzy pomagają osobom w potrzebie, pozbawionym pracy. domu i często szans na godne życie. Dzięki Stowarzyszeniu i prowadzonej przy nim przychodni, osoby bezdomne mogą korzystać z opieki medycznej, a w tym roku przychodnia została wyposażona w defibrylator dzięki wsparciu Fundacji Pramerica.

 

Czytaj więcej

Przyszedł czas, aby międzynarodowe uznanie zdobyły inicjatywy społeczne realizowane przez polskich uczniów. Właśnie wystartowała pierwsza polska edycja międzynarodowego programu Prudential Spirit of Community pod nazwą Pramerica Moc Działania organizowanego przez Fundację Pramerica.  

Wystarczy, że uczniowie, którzy angażują się w działania na rzecz potrzebującym i mają głowę pełną pomysłów jak zmienić świat na lepszy opowiedzą o swoich inicjatywach, a nauczyciele pomogą im w wypełnianiu zgłoszeń. Wypełniony i podpisany  formularz należy dostarczyć skanem na adres mocdzialania@pramerica.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji Pramerica. 

Program Pramerica Moc Działania realizowany jest przez Fundację Pramerica oraz Pramerica Życie TUiR SA we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wsparcia inicjatywie udzieliły również organizacje, które pochwalić się mogą niezwykle cennym doświadczeniem przy organizacji inicjatyw edukacyjnych i społecznych, skierowanych do młodzieży oraz aktywnym promowaniem idei wolontariatu. Są nimi: Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego, Amerykańska Izba Handlowa AmCham oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronami medialnymi wydarzenia zostały natomiast redakcje dwóch najpopularniejszych w Polsce czasopism dla uczniów szkół ponadpodstawowych, czyli Perspektywy oraz Cogito.

– Doświadczenie każdego z partnerów będzie niezbędne w ocenie nadesłanych przez szkoły formularzy i pozwoli nam w rzetelny i obiektywny sposób wybrać te, które zasługują na wyjątkowe wyróżnienie – mówi Małgorzata Morańska, prezes zarządu Fundacji Pramerica – Oczekujemy na pierwsze zgłoszenia zaangażowanych uczniów.
 

 

Czytaj więcej